0977.164.538

Kĩ năng Marketing – Phần mềm Ninja

Kĩ năng Marketing : Marketing hiện đại bắt đầu từ thị trường, từ nhu cầu người tiêu dùng. Các yếu tố tác động đến hoạt động doanh nghiệp như môi trường vĩ mô và vi mô, và từ các đối thủ cạnh tranh. Người làm marketing phải biết thu thập thông... Xem Tiếp »...