0977.164.538

Xây dựng fanpage – Tăng like Fanpage

Xây dựng fanpage – Tăng like Fanpage từ con số 0 (khi bạn chả có gì trong tay cả, ads cũng không biết chạy luôn ). Tôi sẽ giúp bạn trở...

Kĩ năng Marketing – Phần mềm Ninja

Kĩ năng Marketing : Marketing hiện đại bắt đầu từ thị trường, từ nhu cầu người tiêu dùng. Các yếu tố tác động đến hoạt động doanh nghiệp như môi trường...